maandag 4 april 2011

Aprilvis neemt communautair gekissebis op de korrel

Solidariteit stopt niet aan taalgrens

Vrijdag 1 april pakte het ACV van Alken uit met wel een bijzondere aprilgrap. Alle Alkenaren ontvingen een pamflet met de melding dat de parochie Terkoest zich afscheurt van Alken. Het actiecomité Terkoest Onafhankelijk wilde immers dat er een einde kwam aan de geldtransfers van Terkoest naar Alken. Het actiecomité overschilderde een gemeentebord Terkoest-Alken en stapte symbolisch met een kruiwagen vol geld van Terkoest naar Alken. Op deze blog werden de Alkenaren uitgenodigd om te reageren op deze nieuwe onafhankelijkheidsbeweging. Het plaatselijk ACV wilde met deze aprilgrap niet alleen de Alkenaren een neus zetten maar ook de politici. Het verregaande discours van staatshervorming en splitsing werd met dit concrete voorbeeld op de korrel genomen. “Geldtransfers van Terkoest naar Alken vinden we immers wel normaal. Geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië worden daarentegen afgedaan als misbruik en verspilzucht,” zegt ACV-regioverantwoordelijke Roland Valkeneers.

Nochtans zijn geldtransfers van alle tijden en alle plaatsen. Zo zijn er transfers van Noord-Italië naar het zuiden. Van West-Duitsland naar Oost-Duitsland, van het rijke Catalonië naar Zuid-Spanje, van Europa naar de armere lidstaten, enz. Ook in ons land kennen we transfers. “Vroeger vooral van het rijke Wallonië naar Vlaanderen, nu eerder omgekeerd,” legt Roland uit. Vaak is er echter sprake van tweerichtingsverkeer. “Binnen de sector werkloosheid heeft Wallonië bijvoorbeeld veel meer werklozen. In Vlaanderen zijn er dan weer meer oudere werklozen en bruggepensioneerden. Vlaanderen heeft ook een veel groter aandeel wat de RVA-middelen betreft inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet,” geeft Roland als voorbeeld.

Ook van het dienstenchequesysteem en de activeringsmiddelen van de RVA blijkt vooral in Vlaanderen gebruik gemaakt te worden. “En wat de sector van de pensioenen betreft, is er nu reeds een omgekeerde beweging.  De bevolking van Vlaanderen veroudert sneller en de Vlaamse pensioenen zijn hoger. In 2050 zullen er voor 100 gepensioneerde Vlamingen (+65 jaar) 163 actieve Vlamingen zijn. In Wallonië zijn er 186 actieven en in Brussel, met zijn jonge bevolking, 247 actieven per 100 gepensioneerden!” aldus Roland

Belangrijker is volgens ACV-Limburg dat geldtransfers gewild en noodzakelijk zijn. “Gezonde mensen betalen voor zieken. Werkenden betalen voor gepensioneerden en werklozen. Hoge lonen dragen meer bij dan lage lonen. Kortom, gewilde solidariteit want iedereen kan er bij pech en tegenslag beroep op doen. Deze solidariteit loopt tussen werknemers en stopt niet aan de taalgrenzen.” Voor ACV-Limburg moet de essentiële solidariteit -onder andere de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en nationale cao’s- federaal blijven. Een staatshervorming mag dan ook niet de federale overheid droogleggen, maar moet deze juist versterken.

Een staatshervorming moet volgens ACV-Limburg goed zijn voor alle werknemers. Daarom moet een staatshervorming ook de samenwerking tussen de verschillende overheden versterken. Slechte voorbeelden zijn er immers genoeg. De VDAB en het Waalse Forem hebben bijvoorbeeld jarenlang alleen gewerkt met hun eigen vacatures ipv uit te wisselen. Of neem nu de Waalse, Vlaamse en Brusselse busmaatschappijen die bijna niet grensoverschrijdend rijden. Een recenter voorbeeld is de Dender die in Wallonië wordt uitgebaggerd en ondermeer hierdoor tot wateroverlast leidt in Vlaanderen. Of denk maar aan de asielzoekers waarvoor uiteindelijk een klein dozijn ministers bevoegd was en niemand beslissingen kon nemen. “Drie gewesten, drie gemeenschappen … dat betekent drie keer regels en drie keer formulieren. Het is een goed idee om het zo eenvoudig mogelijk te houden, ook al omdat het de minst dure is! Less is more …” concludeert Roland.

Het gemeentebord Terkoest-Alken werd ondertussen in ere hersteld!

woensdag 30 maart 2011

Interview actiecomité Terkoest Onafhankelijk

Pers overrompelt actiecomité

 
Dat Terkoest wil afscheuren van Alken sloeg in als een bom. Aan media-aandacht dan ook geen gebrek!

Onafhankelijkheidsplannen concreter

De plannen voor een onafhankelijk Terkoest worden steeds concreter. "De pastorij van Terkoest staat momenteel leeg," zegt Rik Motmans. "Deze kan perfect dienst doen als stadhuis en ambtswoning voor de burgemeester."

Of Motmans zelf de ambitie heeft om zich kandidaat te stellen voor deze ambt wil hij voorlopig niet kwijt. Wel staat volgens goed ingelichte bronnen vast, dat er met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, een nieuwe politieke partij in de maak is.

Terkoest betaalt te veel!

In Alken is het goed om leven. Het gemiddeld inkomen is er hoger dan elders, de werkloosheid is laag en er zijn weinig armen. Er zijn veel gemeenschapsvoorzieningen, een bedrijventerrein maar tegelijk ook veel groen. Meer dan 80% van de jongeren vat hogere studies aan en daarmee scoort Alken het hoogst in Limburg.

Deze hoge scores worden echter vooral bereikt dankzij de inwoners van de parochie Terkoest. Het gemiddeld inkomen in Terkoest is beduidend hoger dan in de rest van Alken. Terkoest telt dan ook weinig niet-actieven.  De werklozen zijn op één hand te tellen en er zijn minder gepensioneerden. De zeer hoge werkzaamheidsgraad in Terkoest zorgt dan ook voor een geldstroom van Terkoest richting Alken. Gemiddeld betaalt de inwoner van Terkoest ieder jaar opnieuw 250 euro meer (gemeente)belastingen dan de modale Alkenaar. Op jaarbasis gaat het over meer dan één miljoen euro dat Terkoest teveel betaalt!

Tegenover deze geldstromen staat volgens het actiecomité Terkoest Onafhankelijk weinig of geen return. Terkoest heeft immers eigen gemeenschapsvoorzieningen.  Er zijn scholen, rusthuizen, sportvelden, jeugdlokalen, gemeenschapscentra, enz. Kortom, dit alles maakt dat Terkoest niet alleen veel belastingen betaalt maar ook veel te weinig terug ontvangt!

Het actiecomité Terkoest Onafhankelijk wil een einde stellen aan deze zinloze geldtransfers. Het wil zich dan ook afscheuren van Alken en onafhankelijk worden! Dit zou moeten gebeuren voor de gemeenteraadsverkiezing van 2012 door middel van een referendum.

Op deze blog wil het actiecomité Terkoest Onafhankelijk graag de mening horen van haar medeburgers.

Terkoest onafhankelijk. Splitsen nu!
 

Het actiecomité Terkoest Onafhankelijk rijdt symbolisch een kruiwagen met vele euro's de grens Terkoest-Alken over.
Het actiecomité Terkoest Onafhankelijk overschildert het gemeentebord Terkoest-Alken. Vanaf heden prijkt er nog alleen Terkoest op.